harsydünýä har‧sy‧dün‧ýä

Gara nebsiniň ugrunda hars urup ýören, nebsiniň ýesiri, alakjap ýören, betnebis, açgöz.

  • Okamaýar, ösmeýär, gyzyp dünýä zadyna, Harsydünýä bolupdyr, pula dikip gözüni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • harsydünýäler
  • harsydünýäleriň
  • harsydünýälige
  • harsydünýäligi
  • harsydünýäligiň
  • harsydünýälik
  • harsydünýälikde
  • harsydünýäniň