harçlamak işlik

Harç etmek, sarp etmek, sowmak, ýoklamak.

 • Myrat aga, sen munça puly nirä harçlaýarsyň?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • harçlady
 • harçladyk
 • harçladylar
 • harçladym
 • harçladyňyz
 • harçlagyn
 • harçlajakdygyny
 • harçlajakdyklaryny
 • harçlama
 • harçlama-da
 • harçlamadyk
 • harçlamaga
 • harçlamagy
 • harçlamagyn
 • harçlamagyna
 • harçlamagyny
 • harçlamagyň
 • harçlamak
 • harçlamakda
 • harçlamaklaryna
 • harçlamalar
 • harçlamalara
 • harçlamalary
 • harçlamalaryň
 • harçlamaly
 • harçlaman
 • harçlamanyň
 • harçlamazlygy
 • harçlamaýar
 • harçlamaň
 • harçlan
 • harçlandy
 • harçlandygyny
 • harçlandyklaryny
 • harçlansoň
 • harçlanyň
 • harçlap
 • harçlapdyrlar
 • harçlar
 • harçlarda
 • harçlary
 • harçlaryny
 • harçlasa
 • harçlasaň
 • harçlaýan
 • harçlaýandygy
 • harçlaýandygyna
 • harçlaýandygyny
 • harçlaýandyklary
 • harçlaýanlaryň
 • harçlaýar
 • harçlaýardy
 • harçlaýarlar
 • harçlaýarsyň