hallan hal‧lan

[halla:n]

hallan atmak

  1. seret hallanlamak

  2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda ýortmak, alakjamak, selpemek.

    • Kör nebsiniň ugrunda hallan atýandygy hakyndaky habarlar gulagyna ýetdi. («Tokmak» žurnaly)