halkalaýyn hal‧ka‧la‧ýyn hal

Halka bolup, aýlaw bolup, aýlawlaýyn.

  • Biz daşymyzy halkalaýyn aldyrdyk. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň daşyna halkalaýyn aýlanyp oturan adamlaryň topary öňkülere garanda has köpelipdi. (B. Seýtäkow, Moskwanyň ýalkymy)