halk halk at

 1. Bir ýurtda, bir döwletde ýaşaýan ilat.

 2. Millet, halkyýet.

 3. Ýurduň ilatynyň esasy zähmetkeş köpçüligi.

  • Watanyň bähbidin, halkyň ykbalyn gorap saklaýarsyň, guwanýas saňa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Adamlar, jemagat, jemende.

  • Haý, halk haw! -- diýen ses uzakdan çala eşidilýär. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • halka
 • halkadyr
 • halkam
 • halkda
 • halkdan
 • halkdygy
 • halkdygyna
 • halkdygyny
 • halkdyr
 • halklar
 • halklara
 • halklaram
 • halklarda
 • halklardaky
 • halklardan
 • halklardy
 • halklardygyna
 • halklardygyny
 • halklardyr
 • halklary
 • halklary-da
 • halklarydyr
 • halklarymyzy
 • halklarymyzyň
 • halklaryn
 • halklaryna
 • halklarynda
 • halklaryndan
 • halklaryny
 • halklarynyň
 • halklarynyňam
 • halklaryň
 • halklaryňy
 • halkly
 • halky
 • halky-da
 • halkydyr
 • halkym
 • halkyma
 • halkymdan
 • halkymdyr
 • halkymy
 • halkymyz
 • halkymyza
 • halkymyzda
 • halkymyzdan
 • halkymyzy
 • halkymyzyň
 • halkymyň
 • halkyn
 • halkyna
 • halkynda
 • halkyndan
 • halkyny
 • halkynyň
 • halkynyňam
 • halkyň
 • halkyňa
 • halkyňky
 • halkyňkydy
 • halkyňkydyr
 • halkyňy
 • halkyňyz