halatlyk ha‧lat‧lyk

Halat üçin niýetlenen, halat eder ýaly.

  • Esenaly aga oňat halatlyk hem alyp gelipdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem halatlyk - halatlygy.


Duş gelýän formalary
  • halatlykda