halat-serpaý ha‧lat-ser‧paý

[halat-serpa:ý]

Sylag üçin berilýän egin-eşik, geýim, serpaý.

  • Kakasy bilen ejesi, näme üçin, bizden söwüş goýun, halat-serpaý hem başga zatlar talap edenoklar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)