halas ha‧las

[hala:s]

Azat, erkin, boş.

  • Eser kemçiliklerden halas däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biz hemme zatdan halas.

halas bolmak

Bir howpdan, beladan başyňy gutarmak.

halas etmek

Howpdan gutuldyrmak, bir beladan başyny gutarmak.

  • Ony howpdan çalt halas etmek gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • halasa
  • halasdyr
  • halasdyrlar
  • halaslygydyr
  • halaslyk
  • halasym
  • halasyn