halallamak ha‧lal‧la‧mak işlik

[hala:llamak]

 1. Maly özi ölmänkä, öz eliň bilen damagyny çalyp öldürmek, etini iýer ýaly etmek.

  • Olar maşyn uran sygyrlaryny halallapdyrlar.

 2. Göçme manyda Tabşyrylan işi arassa ýerine ýetirmek, ynamy ödemek, alan hakyňy ödemek.

  • Ol hakyny halallap aldy, işi gowy ýerine ýetirdi.


Duş gelýän formalary
 • halallama
 • halallamaga
 • halallamak
 • halallandy
 • halallap
 • halallapdyrlar
 • halallary