haku-nähak ha‧ku-nä‧hak

[haku:-nähak]

Dogry-nädogry dogry-da bolsa, nädogry dogry-da bolsa, hak hem bolsa, nähak hem bolsa.

  • Şol galla eýelik etmek, onuň üçin bolsa öňünden gamyny etmek, kärendäni haku-nähak satyn almak gerek. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)