hajyk-hujuk ha‧jyk-hu‧juk

hajyk-hujuk etmek

Göwnüne görä sypaýyçylykly söz aýtmak, hoşamaýlyk etmek, mähirli söz aýtmak.

  • Öz ogullarymyň deregine hajyk-hujuk edip, Mawyny iberemde bolmaýarmy?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol hajyk-hujuk edip, ýoldaşyny ugradýar. («Tokmak» žurnaly)