hajy ha‧jy

Dini söz Dini düzgün boýunça: Mekgä zyýarata gidip gelen adama berilýän goşmaça at.

 • Ýol urardylar-da, soň hem haja giden bolup, «ak adam bolup geldik» diýerdiler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • haja
 • hajyda
 • hajydan
 • hajydyr
 • hajylar
 • hajylaryň
 • hajyly
 • hajylyga
 • hajylyk
 • hajymdyr
 • hajymyz
 • hajynam
 • hajyny
 • hajynyň
 • hajyň