habarlaşmak ha‧bar‧laş‧mak işlik

Bir zat barada maglumat almak maksady bilen bir ýerden, birinden habar tutmak, gürleşmek.

 • Habarlaşar ýaly kişi barmy?! («Görogly» eposy)


Duş gelýän formalary
 • habarlaşalyň
 • habarlaşan
 • habarlaşanda
 • habarlaşandygyny
 • habarlaşar
 • habarlaşara
 • habarlaşardylar
 • habarlaşarys
 • habarlaşaýyn
 • habarlaşdy
 • habarlaşjak
 • habarlaşjakdygyny
 • habarlaşma
 • habarlaşmaga
 • habarlaşmagy
 • habarlaşmagynyň
 • habarlaşmagyň
 • habarlaşmak
 • habarlaşmaklary
 • habarlaşmaklyk
 • habarlaşmalar
 • habarlaşmanyň
 • habarlaşmasy
 • habarlaşsaňyz
 • habarlaşyp
 • habarlaşypdy
 • habarlaşypdyrlar
 • habarlaşyň
 • habarlaşýan
 • habarlaşýanlaryň
 • habarlaşýar
 • habarlaşýardylar
 • habarlaşýarys