habardarlyk ha‧bar‧dar‧lyk

[habarda:rlyk]

  1. Bir zat barada maglumaty barlyk, habarlylyk.

  2. Ätiýaçlylyk, seresaplylyk, ägälik.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem habardarlyk - habardarlygy.


Duş gelýän formalary
  • habardarlygy