hažžyldy haž‧žyl‧dy

Käbir jandarlar gorananda, haýbat atanda ýa-da ajan önümlerden çykýan ses.

  • Ýakynda bir hažžyldy eşidildi.


Duş gelýän formalary
  • hažžyldyly
  • hažžyldysy