hažžyk haž‧žyk

Zoologiýa Süýrenijiler otrýadyndan bolan süýri bedenli, uzyn guýrukly, yssy günlerde köplenç çöpleriň başyna çykyp oturýan süýreniji, kelpeze.

  • Bize ýalmanlar, hažžyklar ýygy-ýygydan duş gelýärdiler. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem hažžyk - hažžygy.


Duş gelýän formalary
  • hažžyga
  • hažžygyň
  • hažžygyňky
  • hažžyklar
  • hažžyklara
  • hažžyklary