haçja haç‧ja

Baldakdan şahalaryň toýnuk görnüşli aýrylyp giden ýeri.

  • Ol guşjagaz käte uçup, beýleki haçjanyň üstüne gonýardy. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
  • haçjaly
  • haçjanyň