haçan ha‧çan

«Näwagt?, nämahal?» diýen manyny aňladýan sorag çalyşmasy.

 • Bu gün haçan nahara geljegimiz belli däl. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • haçan-da
 • haçana
 • haçanam
 • haçanda
 • haçandan
 • haçandygy
 • haçandyr
 • haçanlar
 • haçanlardy
 • haçany