hünär at

Ylmyň, tehnikanyň, sungatyň we ş. m. aýratyn pudaklary boýunça edilýän kär, bir käre bolan ussatlyk, senet.

 • Erkli döwrüň gyzy, erkiň eliňde, Nalajy däl, hünäriň bar goluňda. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Daýhançylykdan başga Orsgeldiniň eliniň hünäri ýa-da käri hem ýokdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Hünäri öwren-de ýigren. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • hünär-de
 • hünärde
 • hünärden
 • hünärdigine
 • hünärdir
 • hünärdäki
 • hünäre
 • hünärem
 • hünäri
 • hünäri-de
 • hünäridir
 • hünärim
 • hünärimden
 • hünärimi
 • hünärimizi
 • hünärin
 • hünärinde
 • hünärinden
 • hünärindäki
 • hünärine
 • hünärini
 • hünärini-de
 • hünäriniň
 • hünäriň
 • hünäriňden
 • hünäriňe
 • hünäriňi
 • hünäriňiz
 • hünäriňizi
 • hünärler
 • hünärlerde
 • hünärlerden
 • hünärlerdäki
 • hünärlere
 • hünärleri
 • hünärleri-de
 • hünärlerinde
 • hünärlerinden
 • hünärlerine
 • hünärlerini
 • hünärleriniň
 • hünärleriň
 • hünärleýin
 • hünärli
 • hünärlidi
 • hünärlidir
 • hünärlik
 • hünärlilige
 • hünärliligi
 • hünärliligini
 • hünärlilik
 • hünärsiz
 • hünärsizlik