hüýr hüýr

Könelişen söz Owadan, görmegeý, şekilli, näzenin.

  • Jennetdäki hüýr gyzlar bolup bilse sençedir. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Maral jan, sen häzir edil ertekilerdäki hüýr gyzlara meňzeýärsiň!

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem hüýr - hüýrüm, hüýrüň.


Duş gelýän formalary
  • hüýrler
  • hüýrleriň
  • hüýrüni