häkim

Könelişen söz Ýurt eýesi häkimiýet eýesi, hökümdar.

 • Ol beýik häkim ahyryn! Kim onuň gudratyny bilmeýär. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • häkimden
 • häkimdi
 • häkime
 • häkimedi
 • häkimem
 • häkimi
 • häkimi-de
 • häkimidir
 • häkiminden
 • häkimine
 • häkimini
 • häkiminiň
 • häkimiň
 • häkimler
 • häkimlerden
 • häkimlere
 • häkimlerem
 • häkimleri
 • häkimlerinde
 • häkimlerinden
 • häkimlerine
 • häkimlerini
 • häkimleriniň
 • häkimleriň
 • häkimleriňizi
 • häkimli
 • häkimlige
 • häkimligem
 • häkimligemi
 • häkimligi
 • häkimliginde
 • häkimligindedir
 • häkimliginden
 • häkimligine
 • häkimligini
 • häkimliginiň
 • häkimligiň
 • häkimligiňi
 • häkimlik
 • häkimlikde
 • häkimlikdedir
 • häkimlikden
 • häkimlikdir
 • häkimlilige
 • häkimliligi
 • häkimlilik