gyzdyrmak gyz‧dyr‧mak işlik

 1. Ýokary derejede yssylyk bermek.

  • Soňabaka ýörite ýasalan demirleri gyzdyryp, munuň endamyna dag basmaga başladylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Temperaturanyň artmagy, gyzgynyň ýokary galmagy; pugta ýylytmak.

  • Men öten agşam ýaman gyzdyrdym.

göz gyzdyrmak

seret göz

 • Belki, Ýelli Pökginiň gyzy Bahara göz gyzdyrýandyr, kim bilýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

söwda gyzdyrmak

seret söwda

 • Söwdany gyzdyrmak üçin çalyşmak.


Duş gelýän formalary
 • gyzdyran
 • gyzdyranda
 • gyzdyrandan
 • gyzdyrandyr
 • gyzdyranlaryň
 • gyzdyrar
 • gyzdyrardy
 • gyzdyrardylar
 • gyzdyraýma
 • gyzdyraýmasa
 • gyzdyrdy
 • gyzdyrdylar
 • gyzdyrdym
 • gyzdyrjagyny
 • gyzdyrjak
 • gyzdyrma
 • gyzdyrmadyň
 • gyzdyrmaga
 • gyzdyrmagy
 • gyzdyrmagyň
 • gyzdyrmajak
 • gyzdyrmak
 • gyzdyrmakda
 • gyzdyrmakdan
 • gyzdyrmakdyr
 • gyzdyrmaklyga
 • gyzdyrmaklygyň
 • gyzdyrmaklyk
 • gyzdyrmaly
 • gyzdyrmalydyr
 • gyzdyrman
 • gyzdyrmana
 • gyzdyrmandyr
 • gyzdyrmanyň
 • gyzdyrmasaňam
 • gyzdyrmasy
 • gyzdyrmasyna
 • gyzdyrmasyny
 • gyzdyrmasynyň
 • gyzdyrmazdan
 • gyzdyrmazlygy
 • gyzdyrmazlyk
 • gyzdyrmaýan
 • gyzdyrmaýandygy
 • gyzdyrmaýandygyna
 • gyzdyrmaýardy
 • gyzdyrmaň
 • gyzdyrsaň
 • gyzdyryp
 • gyzdyrypdy
 • gyzdyrypdyr
 • gyzdyrypdyň
 • gyzdyrýan
 • gyzdyrýanlaram
 • gyzdyrýanyny
 • gyzdyrýar
 • gyzdyrýardy
 • gyzdyrýardylar
 • gyzdyrýarlar
 • gyzdyrýarys