gysymlamak gy‧sym‧la‧mak işlik

Eliň bilen gysyp tutmak, gysymyň bilen gysyp tutmak.

 • Ol atlary iliň sürşi ýaly gop berip gyssaman, uýany iki eli bilen gysymlap, ýöne sömelip otyrdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 • Bir aýagy mesili, bir aýagy ýalaňaç, goşasyny gysymlap, hasanaklap daş çykdy. Gapydan gelen Aşyr sesini çykarman, Artygyň düşeginiň ýanynda çöküp, onuň elini gysymlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gysymlady
 • gysymlajak
 • gysymlamak
 • gysymlaman
 • gysymlan
 • gysymlanda
 • gysymlanyndan
 • gysymlap
 • gysymlapdy
 • gysymlapdyr
 • gysymlar
 • gysymlary