gyssanmak gys‧san‧mak işlik

 1. Howlukmak, alňasamak.

  • Dur entek! Ýene nire gyssanýasyň? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Görogly ýene gyssandy. («Görogly» eposy)

  • Jepbar sagadyna seredip gyssandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gyssanan laýa batar. (nakyl)

 2. Kesel zerarly janhowluňa azap çekmek.

  • Syrkaw ýatan adam gyssanýar.


Duş gelýän formalary
 • gyssanan
 • gyssanandygy
 • gyssanansoň
 • gyssanar
 • gyssandy
 • gyssandylar
 • gyssandym
 • gyssandym-da
 • gyssandyr
 • gyssanma
 • gyssanmady
 • gyssanmadyk
 • gyssanmadylar
 • gyssanmadym
 • gyssanmaga
 • gyssanmagyn
 • gyssanmak
 • gyssanmaklarynyň
 • gyssanmaly
 • gyssanmalydy
 • gyssanman
 • gyssanmandy
 • gyssanmandyr
 • gyssanmany
 • gyssanmasa
 • gyssanmasy
 • gyssanmazlar
 • gyssanmazlyk
 • gyssanmaýan
 • gyssanmaýandygyny
 • gyssanmaýardy
 • gyssanmaýyn
 • gyssanmaň
 • gyssansa
 • gyssansa-da
 • gyssansak
 • gyssansaň
 • gyssanyp
 • gyssanypdyr
 • gyssanyň
 • gyssanýan
 • gyssanýan-da
 • gyssanýandyrlar
 • gyssanýandyrys
 • gyssanýanyny
 • gyssanýanyň
 • gyssanýar
 • gyssanýardy
 • gyssanýardylar
 • gyssanýardym
 • gyssanýarmyň