gysmyljyramak gys‧myl‧jy‧ra‧mak işlik

Birine garşy gysylybrak durmak, ýakyn durmak, gysyljyramak.

 • Bibigül Durda gysmyljyrap: -- Örän owadan -- diýip jogap berdi. («Kolhoz günleri»)

 • Ol oňa her neçe gysmyljyrasa-da, Aýnanyň göwni Umsagülde bir ýigrenjilik syzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gysmyljyrady
 • gysmyljyradylar
 • gysmyljyramak
 • gysmyljyramaklary
 • gysmyljyran
 • gysmyljyranda
 • gysmyljyrap
 • gysmyljyrapdyr
 • gysmyljyrapdyryn
 • gysmyljyrasa
 • gysmyljyrasa-da
 • gysmyljyraýan