gysganç

Jomart däl, husyt, gysyk.

  • Biziň gadymky gysganç topragymyz indi asyrlardan bäri gabanjaň gorap gelen gizlin göwherini jomartlyk bilen bagyş edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gysganç - gysganjy.