gysganç gys‧ganç

Jomart däl, husyt, gysyk.

 • Biziň gadymky gysganç topragymyz indi asyrlardan bäri gabanjaň gorap gelen gizlin göwherini jomartlyk bilen bagyş edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gysganç - gysganjy.


Duş gelýän formalary
 • gysganjam
 • gysganjyň
 • gysgançdygy
 • gysgançdyr
 • gysgançlyga
 • gysgançlygy
 • gysgançlygyna
 • gysgançlygyndan
 • gysgançlygyň
 • gysgançlyk
 • gysgançlykda
 • gysgançlykdan