gysdyrmak işlik

Iki sany zadyň aralygyna salyp goýmak.

 • Mürzeler ýerlerinden turup, ýelek galamlaryny gulaklarynyň ýeňsesine gysdyrdylar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gysdyran
 • gysdyrany
 • gysdyrar
 • gysdyrardy
 • gysdyrasy
 • gysdyrdy
 • gysdyrdy-da
 • gysdyrdyk
 • gysdyrdylar
 • gysdyrma
 • gysdyrmak
 • gysdyrman
 • gysdyrmasynyň
 • gysdyrmaz
 • gysdyrmazlyk
 • gysdyrmaýar
 • gysdyrmaýardy
 • gysdyrmaň
 • gysdyrybam
 • gysdyryp
 • gysdyrypdy
 • gysdyrypdyr
 • gysdyrypdyr-da
 • gysdyryň
 • gysdyrýan
 • gysdyrýar
 • gysdyrýardy
 • gysdyrýarlar