gysdyrmak işlik

Iki sany zadyň aralygyna salyp goýmak.

  • Mürzeler ýerlerinden turup, ýelek galamlaryny gulaklarynyň ýeňsesine gysdyrdylar. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)