gyrym gy‧rym

Iki öýdümden soň, iki setir çitilenden soň, çitilen ýüpleri endigan gyrmaklyk prosesi.

  • Halyçylar ilki biri-birleriniň ertirden bäri näçe gyrym gyranyny, näçe çitenini bilişdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • gyrymyny