gyryk gy‧ryk

  1. Gyrdalan, kesilen, gyrlan.

    • Duzaga düşüpdir çaga kepderi, Ganaty galanok gyrykdy peri. (Çary Aşyr, Poemalar)

  2. Boguk (ses hakda).

    • Gyryk sesli Krýuha üsgürdi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyryk - gyrygy.


Duş gelýän formalary
  • gyrykdy