gyrpmak gyrp‧mak işlik

Gözüňi çalt ýumup açmak.

 • Ol gözüş gyrpman seredýärdi.

gulak gyrpmak

seret gulak

 • Gyrat agzyny açyp, gulagyny gyrpyp topuldy. («Görogly» eposy)

 • Ýaby gulagyny gyrpyp, birden goşa toýnagy, saldy-da, ýazzyny berdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gyrpan
 • gyrpanyndan
 • gyrpdy
 • gyrpmady
 • gyrpmagyny
 • gyrpmak
 • gyrpman
 • gyrpmasy
 • gyrpybam
 • gyrpyp
 • gyrpýardy