gyrpak gyr‧pak

Suwuň ýüzündäki doňan ýukajyk buzly gatlak, gaýmak.

  • Suwuň ýüzüniň gyrpagy bar.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gyrpak - gyrpagy.


Duş gelýän formalary
  • gyrpagy