gyrp-çyrp gyrp-çyrp

gyrp-çyrp etmek

  1. Az-owlak çyrpmak, ýygmak.

    • Men hem şu töwerekde agaçlaryň artykmaç şahalaryny gyrp-çyrp edeýin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Köp zähmet çekmän, öz haýryňa almak, ojuk-bujuk iş bilen meşgul bolmak.