gyrmyldaşmak gyr‧myl‧daş‧mak işlik

Köplük bolup gyrmyldap ýöremek, ýuwaşjadan öňe hereket edişmek, hereketde bolmak.

  • Sürüli goýun gurt ýaly gyrmyldaşýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Garynja ýaly gyrmyldaşýan jeşmendeler onuň gözüne Aşgabady ullakan owadan bir şäher edip görkezdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gyrmyldaşyp
  • gyrmyldaşýan
  • gyrmyldaşýardy