gyrmaköwüş gyr‧ma‧kö‧wüş

Könelişen söz Galyň gaýyşdan tikilen apgyrtsyz, beýik ökjeli we burny ýasy Türkmen köwşi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem gyrmaköwüş - gyrmaköwşüm, gyrmaköwşüň, gyrmaköwşi.