gyraň gy‧raň

Käbir zatlaryň erňegindäki burç, çüňk.

 • Üç gyraň ýaradan gan hem çykmandyr. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gyraňa
 • gyraňdan
 • gyraňlara
 • gyraňlary
 • gyraňlarynda
 • gyraňly
 • gyraňlyga
 • gyraňlygyň
 • gyraňlyk
 • gyraňy
 • gyraňynda
 • gyraňynyň