gyr gyr

gyr duşman

Çakdanaşa, biri-birine öç, ganym duşman, tüýs duşman.

 • Ol biziň gyr duşmanymyz ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gyr kakyny

Nirede bir ýigrenýän zady, nirede bir myrryh görýäni.

 • Aý, şu haýran galmyş-da, kakasy gyr kakynydyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gyr gyr 1

Kä ýeri takyr we köp ýeri hem depelik bolup gidýän daşlyk ýer.

 • Ýetmiş ýaşly çala çataryn, ömrüňde il garasyny görmez ýaly ederin, gyrdan çykaryn! -- diýip, Mama gorkuzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Kyrkçulbadan aňyrlygyna bolsa ownujak gyzgylt daşly gyr ýaýnap gidýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Şeherleriň gat-gat asmana galar, Gyrda elektrik ýalkymyn, salar. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Düýe gyrda bolsa-da, gözi şorda. (nakyl)

 • Gyrmyldan gyr aşar. (nakyl)

gyryň daşy ýaly

Juda köp, çendenaşa köp.

 • Ýaragy edil gyryň daşy ýaly ederis. («Türkmen pýesalary»)

gyr gyr 2

[gy:r]

Çalymtyl at reňki.

 • Aýby ýok, gara at ölen bolsa, gyr at ölmändir. (Myraly)

 • Ýyldyrym dek ýüwrük gyr at astynda, Döwrüň kesgir, syrma gylyç destiňde. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gyra
 • gyrda
 • gyrdan
 • gyrdanam
 • gyrdy
 • gyrdylar
 • gyrdym
 • gyrja
 • gyrlar
 • gyrlarda
 • gyrlardan
 • gyrlary
 • gyrlaryň
 • gyrly
 • gyrlym
 • gyry
 • gyrym
 • gyrynda
 • gyrynyň
 • gyryň