gypjynmak gyp‧jyn‧mak işlik

 1. Bedeniň bir ýerine agram düşüp agyrmak.

  • Bilim gypjynypdyr.

 2. Bir ýeriňe deger öýdüp tisginmek, gorkup ziňkildemek.

  • Näme beýle gypjynyp otyrsyň?


Duş gelýän formalary
 • gypjynan
 • gypjynandan
 • gypjynma
 • gypjynmagy
 • gypjynmagyndan
 • gypjynmagyny
 • gypjynmakdan
 • gypjynmaklyk
 • gypjynmanyň
 • gypjynmasy
 • gypjynyp
 • gypjynypdyr
 • gypjynýan