gynamak gy‧na‧mak işlik

[gy:namak]

 1. Sütem etmek, zorluk etmek, jebir çekdirmek, horlamak.

  • Ertesi bulary ýene birin-birin soraga çagyryp, öňki ýaly gynamaklaryny dowam etdiler. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Gaty ynjytmak, azar bermek, janyny ýakmak.

  • Obadaşlyk hatyrasyna, sen meni mundan artyk gynama. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ajy sözler aýdyp gynamak.


Duş gelýän formalary
 • gynady
 • gynadylar
 • gynadym
 • gynajak
 • gynama
 • gynamady
 • gynamadyň
 • gynamaga
 • gynamagy
 • gynamagyň
 • gynamak
 • gynamakda
 • gynamakdan
 • gynamaklaryny
 • gynamaklyga
 • gynamaklygy
 • gynamaklygyň
 • gynamaklyk
 • gynamalar
 • gynamalara
 • gynamalardan
 • gynamalary
 • gynamalaryn
 • gynamalaryna
 • gynamalaryndan
 • gynamalaryny
 • gynamalarynyň
 • gynamaly
 • gynaman
 • gynamanlaryny
 • gynamarsyňyz
 • gynamasak-da
 • gynamasaň
 • gynamaz
 • gynamaýardy
 • gynamaň
 • gynan
 • gynanda
 • gynandy
 • gynandygyny
 • gynandyk
 • gynandyklary
 • gynanokdy
 • gynanym
 • gynanymyz
 • gynanyň
 • gynanyňa
 • gynap
 • gynapdyrlar
 • gynara
 • gynarlar
 • gynasak-da
 • gynasaňam
 • gynaý
 • gynaýan
 • gynaýandygy
 • gynaýandygyny
 • gynaýar
 • gynaýardy
 • gynaýarlar
 • gynaýarsyňyz