gymyz gy‧myz

Baýtal süýdünden edilýän çal, önüm.

  • Suw, çörek, gymyz diýen ýaly sözler heniz hem meniň dilimiň ujunda. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gymyz - gymzy.


Duş gelýän formalary
  • gymzyň