gymyldatmak gy‧myl‧dat‧mak işlik

[gy:myldatmak]

Bir zady çala yrgyldatmak, ýerinden gozgamak.

 • Emma ol gözleriň eýesi süýem barmagyny gymyldadyp, ony özüne bakan çagyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Be, şeýlemi? -- diýip, ýuka dodaklaryny çala gymyldatdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gymyldatmak - gymyldadýar, gymyldadar, gymyldadypdyr.


Duş gelýän formalary
 • gymyldadanda
 • gymyldadar
 • gymyldadyp
 • gymyldadýar
 • gymyldadýardy
 • gymyldatdy
 • gymyldatdylar
 • gymyldatjak
 • gymyldatmady
 • gymyldatmadym
 • gymyldatmaga
 • gymyldatmaga-da
 • gymyldatmak
 • gymyldatmaly
 • gymyldatman
 • gymyldatmazdylar
 • gymyldatsaň