gymyldamak gy‧myl‧da‧mak işlik

[gy:myldamak]

 1. Ýuwaşjadan hereketlenmek, eýläk-beýläk gozganmak, süýşmek.

  • Komandiriň ýerinden gymyldamaga taby galmandy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Artyk biraz gymyldajak bolanda, ýarasynyň azary ýüregine urdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göçme manyda Ýöremek, ugramak.

  • Dynjyňyzy aldyňyz, indi gymyldamak gerek!


Duş gelýän formalary
 • gymyldabam
 • gymyldady
 • gymyldadylar
 • gymyldajagam
 • gymyldajak
 • gymyldama
 • gymyldamady
 • gymyldamaga
 • gymyldamagyn
 • gymyldamagyna
 • gymyldamagyndan
 • gymyldamagyňyz
 • gymyldamajak
 • gymyldamak
 • gymyldamakdan
 • gymyldamalyň
 • gymyldaman
 • gymyldamany
 • gymyldamasyny
 • gymyldamaz
 • gymyldamazdan
 • gymyldamazlygyna
 • gymyldamazlyk
 • gymyldamaýan
 • gymyldamaýandygy
 • gymyldamaýanlygy
 • gymyldamaýar
 • gymyldamaýardy
 • gymyldamaň
 • gymyldan
 • gymyldanda
 • gymyldanokdy
 • gymyldanoklarmy
 • gymyldanynda
 • gymyldap
 • gymyldara
 • gymyldardy
 • gymyldasa
 • gymyldasa-da
 • gymyldasalar
 • gymyldasalaram
 • gymyldaýan
 • gymyldaýandygy
 • gymyldaýandygyny
 • gymyldaýar
 • gymyldaýardy
 • gymyldaýarmy
 • gymyldaýma
 • gymyldaýsa
 • gymyldaýsaň
 • gymyldaýyn
 • gymyldaň