gyltyz gyl‧tyz sypat

  1. Ýetmez, ýeter-ýetmez, kemter, çalaja.

    • Arman onuň ýumrugy Meter şyhyň agzyna gyltyz degdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  2. Azlyk edýän, kelte, ýeter-ýetmez, az, gysga.

    • Geýimlik üçin alnan mata biraz gyltyz geldi.

gyltyz kakmak

Azlyk etmek, çala ýetmezlik, çalaja degmek.


Duş gelýän formalary
  • gyltyzdyr
  • gyltyzrak