gyňralmak gyň‧ral‧mak işlik

  1. Azm urmak, dazarylmak, herrelmek.

    • Ters bakyp, gyňralyp sowluberdi. («Görogly» eposy)

  2. Gyňyr bolmak, hyrsyzlanmak.


Duş gelýän formalary
  • gyňraldy
  • gyňralmaň
  • gyňralyp
  • gyňralypdyr
  • gyňralýar