guzlamak işlik

 1. Gölesi bolmak, guzusy, owlagy bolmak (käbir haýwanlar hakda).

  • Goňşymyzyň geçisi ekiz guzlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Goýunlar eýýäm guzlamaga başlapdyrlar. («Kolhoz günleri»)

  • Eje, sygryň guzladymy? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Ýumurtgalamak.


Duş gelýän formalary
 • guzlady
 • guzladymy
 • guzlajagynyň
 • guzlajak
 • guzlama
 • guzlamadyk
 • guzlamaga
 • guzlamagy
 • guzlamagyna
 • guzlamagynyň
 • guzlamagyň
 • guzlamak
 • guzlamakdan
 • guzlamaklygy
 • guzlamaklygyna
 • guzlamaklygyny
 • guzlamaklygyň
 • guzlamaklyk
 • guzlamaly
 • guzlamazdan
 • guzlamazyndan
 • guzlamaýan
 • guzlamaýandygy
 • guzlamaýar
 • guzlamaýarlar
 • guzlan
 • guzlanda
 • guzlandan
 • guzlandygyny
 • guzlansoň
 • guzlanyndan
 • guzlap
 • guzlapdyr
 • guzlapdyrlar
 • guzlar
 • guzlar-da
 • guzlasa
 • guzlaýan
 • guzlaýandygy
 • guzlaýandygyny
 • guzlaýança
 • guzlaýar
 • guzlaýarlar
 • guzlaýaryn
 • guzlaýmaly