guwanmak gu‧wan‧mak işlik

Höwesiň artmak, begenmek, şatlanmak, ruhlanmak.

 • Seniň dabaraňa guwanýan. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • guwanamok
 • guwanan
 • guwanandyklaryny
 • guwanansoň
 • guwananyň
 • guwanar
 • guwanardy
 • guwanardylar
 • guwanarlar
 • guwanaryn
 • guwanarynmy
 • guwanaýyn
 • guwandy
 • guwandyk
 • guwandylar
 • guwandym
 • guwanjak
 • guwanma
 • guwanmaga
 • guwanmagy
 • guwanmagyny
 • guwanmagyň
 • guwanmajak
 • guwanmak
 • guwanmaklyk
 • guwanmaly
 • guwanman
 • guwanmasam
 • guwanmaz
 • guwanmaýyn
 • guwanmaň
 • guwansa
 • guwansa-da
 • guwansyn
 • guwanyp
 • guwanypdy
 • guwanypdym
 • guwanypdyr
 • guwanypdyrlar
 • guwanyň
 • guwanýan
 • guwanýandygy
 • guwanýandygyny
 • guwanýandyr
 • guwanýanlarymyzy
 • guwanýanlygyny
 • guwanýanymy
 • guwanýar
 • guwanýardy
 • guwanýardylar
 • guwanýardym
 • guwanýarlar
 • guwanýarsyň
 • guwanýaryn
 • guwanýarys