guwanjaňlyk gu‧wan‧jaň‧lyk

Guwanjaň gylyk-häsiýetlilik, begenjeňlik.

  • Bilýärin -- diýip, Ene oňa birneme guwanjaňlyk bilen jogap berdi. (M. Gorkiý, Ene)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guwanjaňlyk - guwanjaňlygy.