guwanç gu‧wanç

Bir zada bolan begenç, şatlyk, buýsanç.

 • Onun ýigrenji şakyrdysy Artygyň guwanjyny kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ynha seniň dost ýarlaryn ýygnanyp, Guwanç bilen ugraýarlar Moskwa. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem guwanç - guwanjy.


Duş gelýän formalary
 • guwanjam
 • guwanjy
 • guwanjydy
 • guwanjydyr
 • guwanjym
 • guwanjymyz
 • guwanjymyzdyr
 • guwanjyna
 • guwanjyny
 • guwanjyň
 • guwanjyňy
 • guwançdan
 • guwançlara
 • guwançly
 • guwançlydyr
 • guwançlylygy
 • guwançmy