guw guw

Zoologiýa Uzyn egri boýunly, ýumşak ýelekli ullakan suw guşy.

 • Men ol ýerde oňat ak guw tutaryn. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

 • Deňizdäki mawy suwlary gördük, Köllerdäki ördek, guwlary gördük. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem guw - guwum, guwuň.


Duş gelýän formalary
 • guwa
 • guwlar
 • guwlara
 • guwlary
 • guwlarym
 • guwlaryň
 • guwly
 • guwlyma
 • guwuň
 • guwy