gutlamak gut‧la‧mak işlik

Biriniň oňat eden işini, üstünligini, baýramçylygy, şatlykly habary mübäreklemek.


Duş gelýän formalary
 • gutlabam
 • gutlady
 • gutladylar
 • gutlajagyny
 • gutlalyň
 • gutlama
 • gutlamady
 • gutlamadylar
 • gutlamaga
 • gutlamagy
 • gutlamak
 • gutlamakdan
 • gutlamaly
 • gutlamazlyga
 • gutlamazlyk
 • gutlamaýar
 • gutlan
 • gutlandan
 • gutlandygy
 • gutlandygyny
 • gutlanlarynda
 • gutlanlaryň
 • gutlap
 • gutlapdy
 • gutlapdyr
 • gutlapdyrlar
 • gutlardy
 • gutlardylar
 • gutlasa
 • gutlasagam
 • gutlaýan
 • gutlaýança
 • gutlaýar
 • gutlaýardy
 • gutlaýardylar
 • gutlaýarlar
 • gutlaýaryn
 • gutlaýarys
 • gutlaýyn
 • gutlaň