gutlag gut‧lag

Işdäki üstünligi, şatlykly habary gutlap aýdylýan sözler, ýüzlenip mübareklemeklik.

 • Rus doganma gutlag aýdýan ýene-de. (R. Seýidow, Bagtlylar)

 • Gutlag haty.

 • Gutlag sözlerini aýdyp gutarmak.


Duş gelýän formalary
 • gutlaga
 • gutlagda
 • gutlaglar
 • gutlaglary
 • gutlaglarymy
 • gutlaglaryny
 • gutlagy
 • gutlagym
 • gutlagyna
 • gutlagynda
 • gutlagyny
 • gutlagynyň